Nieuwe dakverdieping
MEER RUIMTE

Het vervallen lage zadeldak van de bestaande schipperswoning in Groningen werd vervangen door een z.g. Franse kap, waardoor er stahoogte en enorm veel ruimte in het huis gewonnen werd.( foto’s bestaande en Nieuwe situatie)