Studie renovatie autobedrijf
GEBRUIKSGEBOUW

Een vormstudie als aanzet tot een voorontwerp

Het bestaande garagebedrijf was historisch gegroeid en steeds geïmproviseerd aangepast aan nieuw gebruik.  De uiterlijke samenhang van tankstation en garage werd onoverzichtelijk en gezocht werd naar een eensluidend beeld waarbij het tankstation met overkapping als leidmotief werd genomen. De nieuwe bouw volumes zijn een cascade met teruglopende hoofdvormen

( nog niet uitgevoerd in afwachting vanwege  bestemmingsplan-wijziging )