Verdubbeld huis -’22/’23/’24)
Groot Wonen
In een stil gebied van het Noordoosten van Groningen wordt een alleenstaand huis veranderd in een comfortabel resort. Het bestaande woonhuis wordt er in hoofdvorm nieuw naast gebouwd en verbonden door de doorlopende lagere bouwvorm aan de noordgevel, verwijzing naar het vroegere klompenhok. De nieuwe opzet van de infrastructuur en de fundaties vergden enorme maatregelen, voordat er opgebouwd kon worden. Cascodicht 2023